Lokale mieszkalne TBS – pokój Nr 5-6
30 min
Lokale mieszkalne komunalne – pokój Nr 5-6
30 min
Sprzedaż mieszkań komunalnych pokój nr 2
30 min
Pośrednictowo w sprzedaży i wynajmie lokali mieszkalnych – pokój Nr 5-6
30 min
Płatności czynszu – pokój Nr 4
30 min
Windykacja należności (długi) – pokój Nr 8
30 min
Kontakt z administratorem – pokój Nr 3
30 min
Wspólnoty Mieszkaniowe – pokój Nr 15
30 min
Prezes Zarządu – pokój Nr 10
30 min
DANE ADRESOWE

ul. Wigierska 32
16-400 Suwałki

tel. 87 563 50 19
rezerwacja@zbm.suwalki.pl
http://www.zbm.suwalki.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 07:00-15:00

Wtorek: 07:00-15:00

Środa: 07:00-15:00

Czwartek: 07:00-15:00

Piątek: 07:00-15:00