Lokale mieszkalne TBS – pokój Nr 5-6
30 min
Lokale mieszkalne komunalne – pokój Nr 5-6
30 min
Sprzedaż mieszkań komunalnych pokój nr 2
30 min
Pośrednictowo w sprzedaży i wynajmie lokali mieszkalnych – pokój Nr 5-6
30 min
Płatności czynszu – pokój Nr 4
30 min
Windykacja należności (długi) – pokój Nr 8
30 min
Kontakt z administratorem – pokój Nr 3
30 min
Wspólnoty Mieszkaniowe – pokój Nr 15
30 min
Prezes Zarządu – pokój Nr 10
30 min